DUURZAME KLIMAATBEHEERSING VOOR UW MUSEUM, ARCHIEF OF BIBLIOTHEEKDUURZAME KLIMAATBEHEERSING VOOR UW MUSEUM, ARCHIEF OF BIBLIOTHEEKDUURZAME KLIMAATBEHEERSING VOOR UW MUSEUM, ARCHIEF OF BIBLIOTHEEK

Voor het behoud van het cultureel erfgoed is een passend binnenklimaat in erfgoedinstellingen essentieel. DYSECO brengt klimaatbeheersing voor het erfgoed naar een nieuw niveau met dynamische temperatuur- en RV-controle.

Door permanente bewaking en bijsturing van temperatuur en relatieve vochtigheid worden collectiebehoud, gebouwbehoud en thermisch comfort gebalanceerd, met een minimale energievraag.

Het concept van dynamische klimaatbeheersing is middels uitgebreid wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld en getest. DYSECO maakt deze technologie beschikbaar voor het erfgoed en is geschikt voor luchtbehandelingsinstallaties die door een gebouwbeheersysteem aangestuurd worden. De module kan toegevoegd worden aan bestaande installaties of kan geïntegreerd worden in een nieuw ontwerp.

DYSECO brengt klimaatbeheersing voor het erfgoed naar een nieuw niveau met dynamische temperatuur- en RV-controle.

Zo worden collectiebehoud, gebouwbehoud en thermisch comfort gebalanceerd, met een minimale energievraag. Wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met industriële ontwikkeling: betrouwbaar en veilig. DYSECO is geschikt voor bestaande luchtbehandelingsinstallaties met een gebouwbeheersysteem of kan geïntegreerd worden in een nieuw ontwerp.

DYSECO VOORDELEN

  • Optimaal collectie behoud
  • Duurzaamheid: verminderde milieubelasting
  • Verbeterd thermisch comfort
  • Kosten- en energiebesparing
  • Verminderd onderhoud aan gebouw
  • Behoud monument door afwezigheid van condensatie

Duurzame luchtbehandeling met optimale dynamische setpoints

 

– DYSECO –

DYSECO REGELMODULE

De kern van DYSECO bestaat uit een gepatenteerd algoritme dat real-time het optimale setpoint voor klimaatbeheersing van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid bepaalt, binnen de eisen voor collectiebehoud en thermisch comfort. De invloeden van het gebouw, bezoekers en het buitenklimaat worden impliciet meegenomen. Hiervoor worden meetdata geanalyseerd over langere tijdspanne. De DYSECO regelmodule voedt de luchtbehandelingsinstallatie met optimale, dynamische setpoints.

Regelaar van DYSECO

Het gepatenteerd algoritme optimaliseert real-time het verloop van temperatuur en RV, binnen de eisen voor collectiebehoud en thermisch comfort. Invloeden van gebouw, bezoekers en buitenklimaat worden meegenomen voor een maximale energiebesparing.

Regelaar van DYSECO

DYSECO GEBRUIKERS INTERFACE

User-interface van DYSECO

Via de gebruiksvriendelijke user-interface is per klimaatzone het gewenste klimaat eenvoudig instelbaar. Zo kan het klimaat ingesteld worden conform de internationaal erkende klimaatklassen van ASHRAE of ICOM voor collectiebehoud en standaard klimaatklassen voor comfort. Ook kunnen klimaatklassen op maat ingesteld worden voor uw specifieke situatie. Zo is de state-of-the-art altijd beschikbaar.

Per gebouwzone kan het gewenste klimaat eenvoudig ingesteld worden volgens internationaal erkende klimaatklassen voor collectiebehoud (ASHRAE, ICOM) en comfort. Ook kunnen klimaatklassen op maat ingesteld worden. Zo is de state-of-the-art altijd beschikbaar.

User-interface van DYSECO

DYSECO DASHBOARD

Het dashboard biedt een informatief overzicht voor de monitoring en analyse van de klimaatbeheersing. Per klimaatzone worden grafieken getoond van het verloop van temperatuur en relatieve vochtigheid, inclusief de door DYSECO berekende grenzen conform de ingestelde klimaatklasse. Bovendien helpt de automatische klimaatbewaking bij de monitoring en genereert meldingen wanneer nodig. Zo houdt u grip op het klimaat.

Dashboard van DYSECO

Het dashboard biedt een informatief overzicht voor de monitoring en analyse van de klimaatbeheersing. Per klimaatzone is het verloop van temperatuur en RV inzichtelijk en met de automatische klimaatbewaking houdt u altijd grip op het klimaat.

Dashboard van DYSECO

Grip op het binnenklimaat van uw instituut

 

– DYSECO –

TOEPASSINGEN

Musea

In een museum is klimaatbeheersing essentieel voor collectiebehoud en comfort van bezoekers. DYSECO integreert de eisen voor collectiebehoud en thermisch comfort. Hierdoor wordt bezoekerscomfort aanzienlijk verbeterd ten opzichte van een conventioneel strikt klimaat. Klimaatverstoringen door bijv. bezoekers worden efficiënt opgevangen: DYSECO zorgt voor een klimaatbeheersing met een minimale energievraag.

Archieven en Depots

Het klimaat in een depot of archief kent minder verstoringen dan in een museum. De focus ligt hier op collectiebehoud en thermisch comfort speelt vaak geen of een mindere rol. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor variatie van temperatuur. DYSECO berekent het meest efficiënte verloop van het klimaat, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van gecontroleerde fluctuaties en seizoensvariaties.

Bibliotheken

In bibliotheken is een grote thermische en hygrische massa aanwezig door de vele boeken. DYSECO maakt slim gebruik van deze passieve buffer en zorgt dat de klimaatinstallatie zoveel mogelijk het beloop van het natuurlijke klimaat volgt en gericht bijstuurt. Hierdoor wordt een substantiële energiebesparing bereikt, terwijl voldaan wordt aan de eisen voor collectiebehoud.

Musea

Klimaatbeheersing is essentieel voor collectiebehoud en de bezoekerservaring. DYSECO integreert de eisen voor collectiebehoud en thermisch comfort, waardoor het bezoekerscomfort aanzienlijk verbetert. Klimaatverstoringen worden efficiënt opgevangen: DYSECO zorgt voor een duurzame klimaatbeheersing met een minimale energievraag.

Archieven en Depots

Het binnenklimaat kent minder verstoringen dan in een museum. De focus ligt hier op collectiebehoud. Thermisch comfort speelt vaak geen rol. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor seizoensvariatie van temperatuur voor een maximale energie-efficiëntie.

Bibliotheken

Het binnenklimaat in bibliotheken varieert beperkt door de grote hygrothermische massa van de vele boeken. DYSECO berekent continue de toegestane variaties. Hierdoor wordt een substantiële energiebesparing bereikt, terwijl collectiebehoud en comfort geborgd zijn.

Comfort is verbeterd in alle seizoenen

 

– Hermitage Amsterdam –

REFERENTIES

Dyseco @ Hermitage Amsterdam

Het concept van een dynamisch klimaat is uitgebreid wetenschappelijk getest bij museum Hermitage Amsterdam gedurende een vierjarig onderzoek.

Ten opzichte van een conventionele strikte klimaatregeling, is een energiebesparing behaald van 50% door toepassing van ASHRAE klimaatklasse AA en een besparing van 63% bij toepassing van ASHRAE klimaatklasse A.

Daarnaast is aangetoond dat het aantal uren dat bezoekers thermisch discomfort ervaren verlaagd is met 80%. De bezoekersbeleving is in alle seizoenen verbeterd.

Dyseco @ Hermitage Amsterdam

Het concept van een dynamisch binnenklimaat is uitgebreid wetenschappelijk getest bij museum Hermitage Amsterdam. Ten opzichte van een conventionele strikte klimaatregeling is een energiebesparing behaald van maar liefst 63% met ASHRAE-klimaatklasse A. Daarnaast is het aantal uren dat bezoekers thermisch discomfort ervaren verlaagd met 80%.

contact

Maak kennis met dyseco

Graag lichten wij vrijblijvend toe wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.